• Autor objave:
  • Kategorija objave:Vijesti

Održan prvi radni sastanak na temu izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ dana 13.03.2019 u prostorijama komunalnog poduzeća Privreda d.o.o. održan je prvi radni sastanak na temu izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) te pripadajuće pristupne ceste.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici Privrede kao investitora, predstavnici izvođača radova te nadzorni inženjeri. Podsjećamo, ugovor za izgradnju UPOV-a koji je sastavni dio projekta „Poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ potpisan je u veljači ove godine nakon što je odabran međunarodni konzorcij kojeg čine talijanska tvrtka Atzwanger SpA Bolzano, slovenska tvrtka Eko-Loko te dvije hrvatske tvrtke – Elektrocentar Petek iz Ivanić grada i Petrol Prom iz Petrinje.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi više od 65,3 milijuna kuna s PDV-om, a radovi na uređaju trajat će ukupno dvije i pol godine, od čega će godinu i pol trajati projektiranje i sama izgradnja, a preostalih godinu dana trajat će propisani probni rad UPOV-a.

Izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 24.000 ekvivalent stanovnika koji će imati najviši, treći stupanj pročišćavanja, pročistit će se sve prikupljene otpadne vode javnog sustava odvodnje na području petrinjske aglomeracije odnosno stanovništva i privrednih subjekata, kao i otpadne vode prikupljene iz septičkih jama. Na taj način postiže se usklađivanje s europskom Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda u svrhu postizanja i očuvanja dobrog stanja voda, što je preuzeta obveza prilikom ulaska RH u Europsku uniju.

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ ukupne je procijenjene vrijednosti od gotovo 345 milijuna kuna (bez PDV-a), a Europska unija ga sufinancira sa 71 %, odnosno s gotovo 245 milijuna kuna sredstvima iz Kohezijskog fonda.