IZVOĐENJE RADOVA U SKLOPU PROJEKTA

„POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PETRINJA“

U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ od 17. do 21. prosinca 2018. izvodit će se sljedeći radovi:

 1. Grad Petrinja
 • Izrada kućnih priključaka kanalizacije i priprema podloge za asfalt u Ulici Milana Nemičića (slivovi 1, 9, 10, 11, 12 i 14).
 • Asfaltiranje Sisačke ulice od tvornice Gavrilović do benzinske postaje (kolektor 8, kolektor 5.1).
 • Dogradnja kanalizacijske mreže, priprema podloge za asfalt i asfaltiranje Ulice Bogomira Rumlera.
 • Za novi kolektor 14 s rasteretnim objektom (s CS3) čeka se odobrenje novog tehničkog rješenja za sanaciju građevinske jame na spoju T1 i kolektora 14. Na transportnom kolektoru T1, RB4 s CS4, P3 s CS3 radi se na izvlačenju talpi.
 • Vezano uz vodoopskrbu centar/istok, u sklopu Cjeline 2 radi se na izradi kućnih priključaka vode u Ulici Vladka Mačeka te se provode pripreme za zimsku službu i za asfaltiranje Ulice Ljudevita Gaja, kao i za izvođenje vodovoda u Ulici Franje Jelačića i izradu sekundarca u Sisačkoj ulici. Na vodoopskrbi u sklopu Cjeline 3 provode se pripreme za zimsku službu.
 • Na kanalizacijskoj mreži Slatina I. faza radi se na uređivanju makadamske ulice, dok se na kanalizacijskoj mreži Slatina II. faza neće izvoditi radovi.
 1. Novo Selište
 • Na odvodnjavanju naselja Novo Selište neće se izvoditi radovi.
 1. Mošćenica
 • Spajanje ZO33 – kolektor 2 u Ulici kralja Tomislava i bušenje (fi 500 – K14.2) u Ulici kralja Tomislava odvojak III.
 • Izrada bankina (K13.4 i K13.7) u Ulici bana Jelačića.
 • Bušenje za kućne priključke i izrada kućnih priključaka (kolektor 3) u Ulici A. Starčevića.                
 • Sanacija kanalizacije (fi 400, kolektor 6) u Kupskoj ulici, izrada kućnih priključaka kanalizacije u Ulici braće Radić i izrada kanalizacije u Kolodvorskoj ulici.
 • Izrada kućnih priključaka u Ulici Hrvatskih branitelja odvojak II., Ulici Ljudevita Posavskog te Ulici 22. lipnja.
 • Vezano uz vodoopskrbu, u sklopu Cjeline 1 u tijeku je izrada kućnih priključaka u Ulici braće Radić te izrada vodovoda u Kolodvorskoj ulici.
 1. Nova Drenčina

Nastavljaju se radovi na izradi ključnih priključaka.

Komunalno poduzeće Privreda moli stanovništvo za strpljivost i razumijevanje kako bi se radovi mogli nesmetano odvijati.