Raspored radova – od 8. do 13. listopada

IZVOĐENJE RADOVA U SKLOPU PROJEKTA „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PETRINJA“ U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ od 8. do 13. listopada 2018. izvodit će se sljedeći radovi:Grad PetrinjaIzrada kućnih priključaka za kanalizaciju i priprema podloge za asfalt u Ulici Milana Nemičića, Stjepana Pejakovića, Vladimira Stahuljaka, Matije Peraka i Miroslava Krleže.Izrada kanalizacije i kućnih…

Komentari isključeni za Raspored radova – od 8. do 13. listopada

Raspored radova – od 1. do 6. listopada

IZVOĐENJE RADOVA U SKLOPU PROJEKTA „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PETRINJA“ U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ od 1. do 6. listopada izvodit će se sljedeći radovi:Grad PetrinjaIzrada kućnih priključaka u Ulici Mirka Antolića te izrada kućnih priključaka i priprema podloge za asfalt u Ulici Milana Nemičića, Stjepana Pejakovića, Vladimira Stahuljaka, Matije Peraka i…

Komentari isključeni za Raspored radova – od 1. do 6. listopada

Raspored radova – od 24. rujna do 29. rujna

IZVOĐENJE RADOVA U SKLOPU PROJEKTA „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PETRINJA“ U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ od 24. do 29. rujna 2018. izvodit će se sljedeći radovi:Grad PetrinjaIzrada kućnih priključaka u Ulici Mirka Antolića te priprema podloge za asfalt u Ulici Milana Nemičića, Stjepana Pejakovića, Vladimira Stahuljaka, Matije Peraka i Miroslava Krleže.Izrada kanalizacije…

Komentari isključeni za Raspored radova – od 24. rujna do 29. rujna

Raspored radova – od 17. rujna do 22. rujna

IZVOĐENJE RADOVA U SKLOPU PROJEKTA „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PETRINJA“ U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ od 17. do 22. rujna 2018. izvodit će se sljedeći radovi:Grad PetrinjaIzrada kućnih priključaka u Ulici Mirka Antolića te priprema podloge za asfalt u Ulici Milana Nemičića, Stjepana Pejakovića, Vladimira Stahuljaka, Matije Peraka i Miroslava Krleže.U sklopu…

Komentari isključeni za Raspored radova – od 17. rujna do 22. rujna

Raspored radova – od 10. rujna do 14. rujna

IZVOĐENJE RADOVA U SKLOPU PROJEKTA „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PETRINJA“ U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ od 10. do 14. rujna 2018. izvodit će se sljedeći radovi:Grad PetrinjaIzrada kućnih priključaka u Ulici Nikole Tesle (slivovi 2, 3, 4, 5 i 7 te sliv kolektora 8) i priprema podloge za asfalt u Ulici Milana…

Komentari isključeni za Raspored radova – od 10. rujna do 14. rujna

Raspored radova – od 27. kolovoza do 01. rujna

IZVOĐENJE RADOVA U SKLOPU PROJEKTA „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PETRINJA“ U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ od 27. kolovoza do 01. rujna 2018. izvodit će se sljedeći radovi:Grad PetrinjaAsfaltiranje ulica Mate Bučara i Voćarska ulica te izgradnja kanalizacije i izrada kućnih priključaka u Sisačkoj ulici. Preostali radovi na kanalizacijskoj mreži izvodit će se…

Komentari isključeni za Raspored radova – od 27. kolovoza do 01. rujna

Raspored radova – od 20. do 25. kolovoza

IZVOĐENJE RADOVA U SKLOPU PROJEKTA „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PETRINJA“ U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ od 20. do 25. kolovoza 2018. izvodit će se sljedeći radovi:Grad PetrinjaAsfaltiranje ulica odvojak Mate Bučara i Voćarska ulica te izgradnja kanalizacije i izrada kućnih priključaka u Sisačkoj ulici. Preostali radovi na kanalizacijskoj mreži izvodit će se…

Komentari isključeni za Raspored radova – od 20. do 25. kolovoza

Raspored radova – od 6. do 11. kolovoza

IZVOĐENJE RADOVA U SKLOPU PROJEKTA „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PETRINJA“ U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ od 6. do 11. kolovoza 2018. izvodit će se sljedeći radovi:1. Grad Petrinja- Asfaltiranje ulica odvojak Mate Bučara i Voćarska ulica te izgradnja kanalizacije i izrada kućnih priključaka u Sisačkoj ulici.- Vezano uz dogradnju kanalizacijske…

Komentari isključeni za Raspored radova – od 6. do 11. kolovoza

Kraj sadržaja

Nema više stranica za prikaz