Raspored radova – od 25. do 29. ožujka 2019

IZVOĐENJE RADOVA U SKLOPU PROJEKTA „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PETRINJA“ U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ od 25. do 29. ožujka 2019. izvodit će se sljedeći radovi:1. PetrinjaU sklopu radova na kanalizacijskoj mreži Slatina, i ovog će tjedna trajati popravci kućnih priključaka i priprema za asfaltiranje cesta. Asfaltiranje ulice B. Rumlera te u…

Komentari isključeni za Raspored radova – od 25. do 29. ožujka 2019

Raspored radova – od 18. do 22. ožujka 2019

IZVOĐENJE RADOVA U SKLOPU PROJEKTA „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PETRINJA“ U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ od 18. do 22. ožujka 2019. izvodit će se sljedeći radovi: Grad Petrinja U sklopu radova na kanalizacijskoj mreži Slatina, trajat će popravci kućnih priključaka i priprema za asfaltiranje cesta. Asfaltiranje Ulice B. Rumlera te u Ulicama…

Komentari isključeni za Raspored radova – od 18. do 22. ožujka 2019

Raspored radova – od 18. do 22. veljače 2019. godine

IZVOĐENJE RADOVA U SKLOPU PROJEKTA „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PETRINJA“ U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ od 18. do 22. veljače 2019. izvodit će se sljedeći radovi:Grad PetrinjaU sklopu radova na kanalizacijskoj mreži Slatina, pripremat će se testno polje na Slatinskoj ulici te će trajati radovi na održavanju ulica.Priprema podloge za asfalt te…

Komentari isključeni za Raspored radova – od 18. do 22. veljače 2019. godine

Raspored radova – od 04. do 08. veljače 2019. godine

IZVOĐENJE RADOVA U SKLOPU PROJEKTA „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PETRINJA“ U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ od 04. do 08. veljače 2019. izvodit će se sljedeći radovi:Grad PetrinjaU sklopu radova na kanalizacijskoj mreži Slatina, pripremat će se testno polje na Slatinskoj ulici.Priprema podloge za asfalt te asfaltiranje u Ulici Milana Nemičića te Matije…

Komentari isključeni za Raspored radova – od 04. do 08. veljače 2019. godine

Raspored radova – od 17. do 21. prosinca 2018

IZVOĐENJE RADOVA U SKLOPU PROJEKTA „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PETRINJA“ U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ od 17. do 21. prosinca 2018. izvodit će se sljedeći radovi:Grad PetrinjaIzrada kućnih priključaka kanalizacije i priprema podloge za asfalt u Ulici Milana Nemičića (slivovi 1, 9, 10, 11, 12 i 14).Asfaltiranje Sisačke ulice od tvornice Gavrilović…

Komentari isključeni za Raspored radova – od 17. do 21. prosinca 2018

Raspored radova od 10. do 14. prosinca 2018

IZVOĐENJE RADOVA U SKLOPU PROJEKTA „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PETRINJA“ U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ od 10. do 14. prosinca 2018. izvodit će se sljedeći radovi: Grad Petrinja Izrada kućnih priključaka za kanalizaciju i priprema podloge za asfalt u Ulici Milana Nemičića te Vladimira Stahuljaka dok će se asfaltiranje odvijati u Sisačkoj…

Komentari isključeni za Raspored radova od 10. do 14. prosinca 2018

Raspored radova – od 03. do 07. prosinca 2018

IZVOĐENJE RADOVA U SKLOPU PROJEKTA „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PETRINJA“ U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ od 3. do 07. prosinca 2018. izvodit će se sljedeći radovi:Grad PetrinjaIzrada kućnih priključaka za kanalizaciju i priprema podloge za asfalt u Ulici Milana Nemičića te Vladimira Stahuljaka. U Ulici Gromova trajat će priprema za postavljanje privremenog…

Komentari isključeni za Raspored radova – od 03. do 07. prosinca 2018

Raspored radova – od 19. do 24. studenog 2018

IZVOĐENJE RADOVA U SKLOPU PROJEKTA „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PETRINJA“ U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ od 19. do 24. studenog 2018. izvodit će se sljedeći radovi: Grad PetrinjaIzrada kućnih priključaka za kanalizaciju i priprema podloge za asfalt u Ulici Milana Nemičića, Stjepana Pejakovića, Vladimira Stahuljaka, Matije Peraka i Miroslava Krleže.Izrada kanalizacije u Reljkovićevoj…

Komentari isključeni za Raspored radova – od 19. do 24. studenog 2018

Raspored radova – od 29. listopada do 03. studenog

IZVOĐENJE RADOVA U SKLOPU PROJEKTA „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PETRINJA“ U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ od 29. listopada do 03. studenog 2018. izvodit će se sljedeći radovi:Grad PetrinjaIzrada kućnih priključaka za kanalizaciju i priprema podloge za asfalt u Ulici Milana Nemičića, Stjepana Pejakovića, Vladimira Stahuljaka, Matije Peraka i Miroslava Krleže.Izrada kanalizacije i…

Komentari isključeni za Raspored radova – od 29. listopada do 03. studenog

Raspored radova – od 15. do 20. listopada

IZVOĐENJE RADOVA U SKLOPU PROJEKTA „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PETRINJA“ U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ od 15. do 20. listopada 2018. izvodit će se sljedeći radovi:Grad PetrinjaIzrada kućnih priključaka za kanalizaciju i priprema podloge za asfalt u Ulici Milana Nemičića, Stjepana Pejakovića, Vladimira Stahuljaka, Matije Peraka i Miroslava Krleže.Izrada kanalizacije i kućnih…

Komentari isključeni za Raspored radova – od 15. do 20. listopada

Kraj sadržaja

Nema više stranica za prikaz